Célkitűzéseink

1

Váljon Románia referencia- és példaértékű üzleti tömörülésévé

Képviselje a fenntartható, fejlődőképes, emberközeli/ emberbarát/ életigenlő gazdaságot Romániában.

2

3

Váljon a kapcsolati-tőke platformjává, gazdasági szakértők tömörülésévé

Legyen a vállalkozói szféra találkozási pontja, ahol segítséget nyújt az asszisztált társaságoknak partnerkapcsolatok kialakításában

4

ELŐSEGÍT / ELŐREMOZDÍT

ELŐSEGÍT / ELŐREMOZDÍT

Segíti a tagok gazdasági tevékenységét és elképzeléseinek megvalósítását, új üzleti kapcsolatok és társulások kialakulását

SERKENT

SERKENT

Serkenti a gazdasági versenyképességet a román üzleti környezetben, tudásmegosztási platformot biztosít tagjainak, Romániában működő vállalatok és vállalkozások számára

TÁMOGAT / JAVASOL

TÁMOGAT / JAVASOL

Szakmai és lobbiszervezet, amely tagjain keresztül részt vesz a Koalíció Románia Fejlődéséért szervezetben, ugyanakkor folyamatos partnerkapcsolatban áll más, Romániában működő nemzetközi szervezetekkel

PROMOVÁL

PROMOVÁL

Támogatja és segítséget nyújt az asszisztált társaságoknak a román–magyar üzleti kapcsolatok és más partnerkapcsolatok promoválásával, a román üzleti környezet megerősítése és előmozdítása érdekében

KATALIZÁTOR

KATALIZÁTOR

Katalizátorként működik Románia és Magyarország között

SZOLGÁLTAT

SZOLGÁLTAT

Rendezvényeink révén naprakész gazdasági információkhoz juttatjuk tagságunkat, ezen tudásbázissal vállalkozásaik teljesítményét tudják fejleszteni

TAGOK ÁLTAL – TAGOKÉRT – EGYÜTT

TAGOK ÁLTAL – TAGOKÉRT – EGYÜTT

Tagjaink rendszeres kapcsolatban állnak egymással, ezen közösség egymást támogatja az üzleti életben, ugyanakkor célunk elősegíteni magyarországi vállalatok piacra lépését és kapcsolataik kialakítását a helyi vállalkozásokkal

HUB/TÖMÖRIT

HUB/TÖMÖRIT

Tagságunk szakmai/gazdasági szakértők tömörülése

Vezetőségi tagok

Igazgatótanács

Tiszteletbeli igazgatótanácstagjaink