Romániai Magyar Üzleti Egyesület

A Romániai Magyar Üzleti Egyesület elsősorban magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalkozások integráló szervezete, amely tevékenységében – a tagok érdekképviselete, a szakmai fejlesztés és együttműködés mellett – a román–magyar üzleti kapcsolatok, a korszerű romániai gazdaság fejlesztését célozza.

Eseményeink a romániai vállalkozói szféra találkozási pontjai, ahol a szakmai tudás gyarapítása mellett a minőségi kapcsolatrendszerek kialakulását ösztönözzük. Lehetőséget biztosítunk a romániai gazdaság szereplőinek, hogy megismerjék a magyar vállalkozói szférát, megosszák tapasztalataikat, tudásukat, és együtt találjanak gyakorlatba ültethető megoldásokat.

Célunk olyan, referenciaértékű üzleti közösség kialakítása, amelynek tagjai bizalommal fordulnak egymáshoz gazdasági kérdésekkel, problémákkal.

Mottó:

RMÜE, kapocs az üzleti életben

RMÜE, üzleti közösség

RMÜE, minőségi kapcsolatok, hatékony üzletvitel, egészséges gazdaság

Célkitűzésünk

1       váljon Románia referencia- és példaértékű üzleti tömörülésévé

2       képviselje a fenntartható, fejlődőképes, emberközeli/emberbarát/életigenlő gazdaságot Romániában

3       váljon a kapcsolati-tőke platformjává, gazdasági szakértők tömörülésévé

4       legyen a vállalkozói szféra találkozási pontja, ahol segítséget nyújt az asszisztált társaságoknak a román–magyar üzleti kapcsolatok és más partnerkapcsolatok kialakításában

ELŐSEGÍT/ELŐREMOZDÍT

  • segíti a tagok gazdasági tevékenységét és elképzeléseinek megvalósítását, új üzleti kapcsolatok és társulások kialakulását

SERKENT

  • serkenti a gazdasági versenyképességet a román üzleti környezetben, tudásmegosztási platformot biztosít tagjainak, Romániában működő vállalatok és vállalkozások számára

TÁMOGAT /JAVASOL

  • szakmai és lobbiszervezet, amely tagjain keresztül részt vesz a Koalíció Románia Fejlődéséért szervezetben ugyanakkor folyamatos partnerkapcsolatban áll más, Romániában működő nemzetközi szervezetekkel

PROMOVÁL

  •   támogatja és segítséget nyújt az asszisztált társaságoknak a román–magyar üzleti kapcsolatok és más partnerkapcsolatok promoválásával, a román üzleti környezet megerősítése és előmozdítása érdekében

KATALIZÁTOR

  • katalizátorként működik Románia és Magyarország között

SZOLGÁLTAT

  •   rendezvényeink révén naprakész gazdasági információkhoz juttatjuk tagságunkat, ezen tudásbázissal vállalkozásaik teljesítményét tudják fejleszteni

TAGOK ÁLTAL – TAGOKÉRT – Együtt

  • tagjaink rendszeres kapcsolatban állnak egymással, ezen közösség egymást támogatja az üzleti életben, ugyanakkor célunk elősegíteni magyarországi vállalatok piacra lépését és kapcsolataik kialakítását a helyi vállalkozásokkal

HUB/TÖMÖRIT

  • tagságunk szakmai/gazdasági szakértők tömörülése